Polityka prywatności RODO

 

WSTĘP

Bez względu na to, kim jesteś, traktujemy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych bardzo poważnie.
Poniżej znajdziesz informacje o tym, jakie dane osobowe zbieramy oraz w jakiej formie je przetwarzamy. Ponadto, otrzymasz informacje o prawach, jakie Ci przysługują na podstawie obowiązujących przepisów. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem wskazanym poniżej.

 

KIM JESTEŚMY?

Nasza organizacja to DROMAKS BETON Sp. z.o.o. z siedzibą w Lisi Ogon przy ul. Wyczynowa 4, 86-065 Łochowo, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydz. Gosp. KRS pod numerem 0000861885 ,REGON 387368409, NIP 5542988648, telefon: +48 517-283-083, adres e-mail: beton@dromaks.pl (dalej: DROMAKS).
DROMAKS w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się w szczególności produkcją masy betonowej prefabrykowanej oraz sprzedażą kostki brukowej.
W rozumieniu obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, DROMAKS jest administratorem danych osobowych. W związku z tym podejmujemy wszystkie środki wymagane przez obowiązujące prawo, by zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych przez DROMAKS, prosimy o kontakt: tel. +48 517-283-083, adres e-mail: beton@dromaks.pl.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Jako przetwarzanie danych osobowych rozumiemy takie czynności jak: zbieranie, zapisywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, ujednolicanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.
Dane osobowe to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną.
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy danych osobowych Klientów, kontrahentów, stron zainteresowanych, wnioskodawców, gości, kandydatów na pracowników lub współpracowników.

 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Kiedy się z nami kontaktujesz w jakiekolwiek roli, potencjalnie zbieramy Twoje dane osobowe. Na przykład:
⎯ jeżeli jesteś zainteresowany/a naszymi usługami i podejmujesz kontakt w tej sprawie,
⎯ kiedy kontaktujesz się z nami za pomocą e-maila, poczty lub telefonicznie,
⎯ kiedy korzystasz z naszych usług w związku z istniejącymi relacjami biznesowymi,
⎯ kiedy aplikujesz na stanowisko pracy lub na współpracownika.

W zależności od charakteru kontaktu z nami, zbieramy i wykorzystujemy różnego rodzaju dane osobowe uzyskane od pracowników, wykonawców, kandydatów na pracowników, dostawców i innych osób podejmujących z nami relacje.

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:
• dane umożliwiające identyfikację osobową, np. imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu
• dane związane z umową, np. numer Klienta, numer zamówienia, dane dotyczące faktury np. numer Klienta, numer zamówienia, dane dotyczące faktury,
• dane związane z przedsiębiorstwem, np. nazwa przedsiębiorstwa, dział, wykonywanie czynności,
• informacje dotyczące Twoich zainteresowań lub życzeń, które nam komunikujesz, bezpośrednio lub za pomocą udostępnionych kanałów komunikacji,
• informacje na temat Twojej kariery zawodowej, np. szkolenia zawodowe, zawodowej, poprzedni pracodawcy, inne kwalifikacje oraz informacje podobne.

 

DANE SZCZEGÓLNE

Dane szczególne, takie jak ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, nie są przez DROMAKS zbierane ani w inny sposób przetwarzane.

 

DANE OSOBOWE NIELETNICH

Dane osobowe dzieci lub osób nieletnich nie są przez DROMAKS zbierane ani w inny sposób przetwarzane.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOICH DANE OSOBOWE – ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

1.WYKONANIE UMOWY
Przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów nawiązania i wykonania umów. Ma to także zastosowanie do informacji, które podajesz nam w ramach korespondencji poprzedzającej zawarcie umowy. Dokładne cele przetwarzania danych zależą od poszczególnych usług oraz złożonego zapytania i mogą być także użyte do analizowania Twoich potrzeb oraz sprawdzania, które produkty i usługi są dla Ciebie odpowiednie. Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych).
Do wykonywania Umowy potrzebujemy najczęściej imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail, by móc się z Tobą skontaktować, a także danych rozliczeniowych. wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi (takich jak numer NIP lub PESEL).

2. OFEROWANIE TOWARÓW I USŁUG
Potrzebujemy także Twoich danych osobowych, aby móc sprawdzić, czy, a jeśli tak, to które produkty i usługi, możemy i jesteśmy w stanie Ci zaoferować.
Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a więc uzasadniony interes administratora.

3. PRZEPROWADZANIE PROCESU SKŁADANIA APLIKACJI
Przetwarzamy te Twoje dane osobowe, które zostały nam przesłane w dokumentach rekrutacyjnych, by sprawdzić, czy Twoje kwalifikacje zawodowe są odpowiednie do oferowanego stanowiska. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie do procesu rekrutacyjnego a w przypadku zatrudnienia – stają się częścią akt pracowniczych. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zniszczone bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji. Podstawa prawna to art. 22[1] Kodeksu pracy a także- w przypadku danych osobowych przekazanych nam szerzej, niż wynika to ze wskazanej podstawy prawnej lub w przypadku rekrutacji na współpracownika – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a więc zgoda. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym czasie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed wycofaniem zgody. Zgodę można wycofać poprzez kontakt pod adresem: beton@dromaks.pl.

4. DLA WZMOCNIENIA I ZOPTYMALIZOWANIA RELACJI Z KLIENTEM
Jako część naszych wysiłków, by stale poprawiać nasze relacje z Klientami, od czasu do czasu możemy zaproponować udział w ankietach satysfakcji z naszych usług. Wyniki ankiet służą adaptowaniu naszych usług po to, aby jeszcze lepiej spełniać Twoje potrzeby. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim wypadku może być zgoda respondenta (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) lub – w uzasadnionych przypadkach – uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

5. PRZETWARZANIE I ANALIZA DANYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH
Twoje potrzeby są dla nas ważne i staramy się dostarczyć Ci informacje na temat produktów i usług, które będą Ci idealnie odpowiadać. W tym celu używamy informacji zdobytych przez przedsiębiorstwa z nami współpracujące oraz badań rynku. Naszym głównym celem jest adaptacja naszych usług do Twoich potrzeb. Co dokładnie analizujemy i przetwarzamy?
• Wyniki naszych aktywności marketingowych, by zmierzyć wydajność i znaczenie naszych kampanii;
• Analizujemy prawdopodobne potrzeby Klientów związane z naszymi usługami.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na cele marketingowe jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO. W niektórych przypadkach na działalność marketingową wymagana jest przepisami prawa zgoda. Jest tak w przypadku prowadzenia marketingu przy użyciu poczty elektronicznej jak i w przypadku korzystania z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet). Tak więc podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w związku z art. 10 ustawy prawo o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub art. 172 prawo telekomunikacyjne.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe może być odwołana w każdym czasie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed wycofaniem zgody. Zgodę można wycofać poprzez kontakt pod adresem: sekretariat@dromaks.pl.

6. NEWSLETTER
W niektórych przypadkach możemy zaproponować swoim Klientom newsletter. Aby go wysyłać, potrzebujemy tylko Twojego adresu e-mail, wszystkie inne informacje są dobrowolne. Dopiero po udanym ukończeniu procesu podwójnego potwierdzenia chęci otrzymywania newslettera, będziesz go otrzymywać. W takim wypadku masz prawo do wyświetlenia swojej deklaracji zgody (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to zgoda a więc art. 6 ust. 1 lit a) RODO) lub do rezygnacji z subskrypcji w każdym momencie. Linki odnoszące się do powyższych czynności są zawarte na każdej stopce naszego newslettera. Jeśli zrezygnujesz z subskrypcji, natychmiastowo usuniemy Twoje dane kontaktowe z naszej listy do dystrybucji newslettera. Skuteczność zgody elektronicznej, podlega pewnym wymogom prawnym. Rejestrujemy zatem datę i godzinę wyrażenia zgody, treść deklaracji zgody, Twój adres e-mail i wszystkie pozostałe informacje podane dobrowolnie. Rejestrujemy także datę i godzinę kliknięcia na link potwierdzający oraz na link w potwierdzającej wiadomości e-mail. Zbieramy powyższe informacje wyłącznie w celu postępowania zgodnie z prawnymi zobowiązaniami (rozliczalność działań administratora).

7. ŚRODKI W KIERUNKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
Używamy Twoich danych osobowych, między innymi, w poniższych sytuacjach:
• Analizujemy Twoje dane, by chronić Ciebie lub Twoje przedsiębiorstwo przed działaniami szkodliwymi. To może się wydarzyć, jeśli na przykład zostaniesz ofiarą kradzieży tożsamości lub jeśli osoby do tego nieuprawnione w jakiś sposób zdobyły dostęp do Twoich kont e-mailowych;
• Aby móc zagwarantować bezpieczeństwo informatyczne;
• Aby być w stanie zapisać i udowodnić fakty w razie ewentualnego sporu prawnego.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO a więc uzasadniony interes administratora w postaci bezpieczeństwa.

8. PRZETWARZANIE DANYCH NA PODSTAWIE ZGODY
Możesz zgodzić się na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub więcej niż jednym określonym celu. W takim wypadku możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w przyszłości w każdym momencie, bez ponoszenia żadnych kosztów oprócz kosztów transmisji według podstawowych taryf (kosztów połączenia internetowego). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym czasie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed wycofaniem zgody. Zgodę można wycofać poprzez kontakt pod adresem: beton@dromaks.pl. Podstawa to art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

9. PRZETWARZANIE DANYCH Z POWODU WYMOGÓW PRAWNYCH
Jako przedsiębiorstwo, podlegamy wielu różnorodnym wymogom prawnym (np. związanym z prawem podatkowym). Aby działać zgodnie z naszymi prawnymi zobowiązaniami, przetwarzamy Twoje dane osobowe. Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

 

GDZIE I Z JAKIEGO POWODU PRZESYŁAMY DANE

1. WYKORZYSTYWANIE DANYCH W RAMACH DROMAKS
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza podmiotami uprawnionymi na mocy przepisów oraz przetwarzającymi dane osobowe na zlecenie DROMAKS w celu prawidłowej obsługi procesów własnych -np. dostawcy usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać danych osobowych w innych celach.

2. WYKORZYSTYWANIE DANYCH POZA DROMAKS
Szanujemy Twoją prywatność i przekazujemy dalej informacje dotyczące Ciebie tylko w sytuacji, w której jest to wymagane przez prawo, jeżeli wyrazisz na to zgodę lub do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy.
Dla przykładu, istnieje prawny obowiązek by przekazać dalej Twoich dane osobowe do takich podmiotów, jak:
• Organy administracji publicznej, np. urzędnicy podatkowi, funkcjonariusze organów celnych;
• Pracownicy organów sądowych i funkcjonariusze organów ścigania, np. funkcjonariusze Policji, pracownicy sądowi, prokuratorzy;
• Prawnicy lub notariusze, np. w przypadku sporów prawnych;
• Dostawcy usług transportowych i spedytorzy;
• Organizatorzy i dostawcy usług szkoleniowych;
• Banki i dostawcy usług finansowych, w celu obsługi wszystkich spraw finansowych.

Nasi dostawcy usług
By sprawić, że nasze operacje będą bardziej wydajne, używamy usług zapewnianych przez zewnętrznych dostawców, którzy mogą otrzymać Twoje dane osobowe do celów powyżej opisanych, włącznie z dostawcami usług informatycznych, dostawcami usług drukarskich i telekomunikacyjnych, firmami zajmującymi się windykacją należności, konsultingiem lub firmami handlowymi.
W celu zapewnienia tego, aby dostawcy usług działali zgodnie z tymi samymi standardami dotyczącymi ochrony danych osobowych, jakie są stosowane w naszej firmie, przygotowaliśmy odpowiednie umowy dotyczące przetwarzania danych (umowy powierzenia). Wspomniane umowy regulują między innymi, że:
• osoby trzecie mają dostęp tylko do danych, których potrzebują do wykonania przypisanych im zadań;
• dostawcy usług udzielają dostępu do Twoich danych osobowych wyłącznie pracownikom, którzy w pełni zobowiązali się postępować zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
• dostawcy usług postępują zgodnie z technicznymi i organizacyjnymi środkami, które gwarantują bezpieczeństwo oraz ochronę danych osobowych;
a także regulują co dzieje się z danymi osobowymi po zakończeniu relacji biznesowej między dostawcą usługi a naszą firmą. Wszystkie tego typu umowy są zgodne z wymaganiami art. 28 RODO.
Wobec dostawców usług zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), podejmujemy specjalne środki bezpieczeństwa (np. poprzez korzystanie ze specjalnych klauzul w umowach), by zapewnić traktowanie danych osobowych na tym samym poziomie profesjonalizmu, który jest stosowany w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Regularnie sprawdzamy wszystkich naszych dostawców usług pod kątem zgodności z naszymi wymaganiami w tym zakresie.
Bardzo ważne: Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych pod żadnym warunkiem osobom trzecim!

 

CZY JESTEŚ ZOBOWIĄZANY UJAWNIĆ NAM DANE OSOBOWE?

W ramach relacji z DROMAKS wymagamy od Ciebie przekazania takich kategorii danych osobowych, do których zebrania jesteśmy prawnie zobowiązani (np. na cele podatkowo- rozliczeniowe). W innych wypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich przekazania uniemożliwia nawiązanie stosunku prawnego z klientem, kontrahentem, kandydatem lub innymi zainteresowanymi różnorodnymi formami współpracy i interakcji z DROMAKS.

 

OKRESY WYKORZYSTANIA I USUNIĘCIA DANYCH

Zgodnie ze stosowanymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej niż to konieczne do celów poszczególnego przetwarzania. Jeśli dane osobowe nie są już wymagane do wypełnienia zobowiązań prawnych lub wynikających z Umowy, będą one przez nas regularnie usuwane, chyba że ich tymczasowe przetrzymywanie jest nadal niezbędne. Mogą istnieć następujące przyczyny dalszego przetrzymywania:
• Muszą zostać spełnione obowiązki dotyczące okresu przechowywania dokumentów wynikające z przepisów prawa, np. podatkowego, rachunkowego (nie krócej niż 5 lat).
• By pozyskać dowody w razie sporu prawnego w ramach ustawowych terminów przedawnienia roszczeń: w prawie cywilnym ustawowe terminy przedawnienia roszczeń mogą trwać do 6 lat, ze standardowym terminem ograniczenia czasowego dla zobowiązań gospodarczych i okresowych trzech latach.
W przypadku kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przechowane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń pomiędzy stronami. W przypadku kandydatów na pracowników lub współpracowników, dane osobowe będą przetwarzane do końca procesu rekrutacji, chyba, że udzieliłeś zgodę na dalsze przechowywanie danych osobowych na cele przyszłych rekrutacji przez określony okres.
W przypadku kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wygaśnięcia lub rozwiązania z zastrzeżeniem,
iż w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przechowane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń pomiędzy stronami.
W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (na cele marketingu lub inny, np. bezpieczeństwa), dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu. W przypadku przetwarzania danych osobowych na cele odpowiedzi na kontakt nawiązany z nami, dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przechowane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń pomiędzy stronami.

 

TWOJE PRAWA

W zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, przysługują Ci także pewne prawa. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w odpowiednich przepisach RODO – artykuły 15 do 21.

1. PRAWO DO DOSTĘPU DO DANYCH I ICH SPROSTOWANIA
Masz prawo do uzyskiwania od nas informacji na temat Twoich konkretnych danych osobowych, które przetwarzamy. Jeśli te informacje nie są (już) prawidłowe, możesz nas poprosić o sprostowanie danych lub, jeśli są niekompletne, o ich uzupełnienie. Jeśli przekazaliśmy dalej Twoje dane osobowe do osób trzecich, poinformujemy o żądaniu dane osoby trzecie.

2. PRAWO ŻĄDANIA USUNIĘCIA DANYCH
Możesz żądać natychmiastowego usunięcia Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:
• kiedy Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których były one zebrane;
• jeśli wycofałeś/aś swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych;
• jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu i nie ma żadnych nadrzędnych prawnych przyczyn do przetwarzania danych;
• jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane bezprawnie;
• jeśli Twoje dane osobowe muszą być usunięte ze względu na obowiązek prawny.
Prosimy pamiętać, iż przed usunięciem Twoich danych musimy sprawdzić, czy nie istnieje prawna przyczyna do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.

3. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA
Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w ramach jednej z poniższych przyczyn:
• jeśli żądasz sprostowania danych osobowych- do momentu w którym uda nam się zweryfikować ich zgodność;
• jeśli dane są przetwarzane bezprawnie, ale zamiast usunięcia ich, żądasz tylko ograniczenia wykorzystywania Twoich danych osobowych;
• jeśli nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, ale Ty nadal potrzebujesz ich do formułowania, wysunięcia lub obrony przed roszczeniami prawnymi;
• jeśli złożyłeś/aś sprzeciw co do przetwarzania danych i nie jest jeszcze pewne, czy jest uzasadniony.

4. PRAWO DO SPRZECIWU
PRAWO DO SPRZECIWU W PRZYPADKACH INDYWIDUALNYCH
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub uzasadnionym interesie administratora, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

BRAK ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE DANYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. Sprzeciw może zostać zgłoszony w dowolnej postaci i powinien być zaadresowany do: sekretariat@dromaks.pl;

5. PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH
Po wyrażeniu takiej woli, masz możliwość otrzymywania danych osobowych, które nam podałeś w celu przetwarzania, w przenośnym formacie przystosowanym do odczytu maszynowego.

6. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Staramy się przetwarzać Twoje żądania i skargi tak szybko, jak to możliwe, by odpowiednio chronić Twoje prawa. Jednakże w zależności od częstotliwości składanych zapytań, może minąć do 30 dni zanim będziemy w stanie zapewnić Ci dalsze informacje na temat Twoich żądań. Jeśli ten okres miałby się przedłużyć, poinformujemy Cię natychmiast o przyczynach opóźnienia i omówimy dalsze postępowanie.
W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie zapewnić Ci żadnych informacji. Jeśli będzie to zgodne z prawem, poinformujemy o przyczynie odmowy ujawnienia informacji. Jednakże, jeśli nie będziesz usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią i reakcją lub jeśli będziesz zdania, iż naruszamy obecnie obowiązujące prawo dotyczące ochrony danych osobowych, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca, w którym doszło do rzekomego naruszenia. Wszelkie zawiadomienia, żądania i roszczenia związane z danymi osobowymi prosimy kierować w pierwszej kolejności pod adres: beton@dromaks.pl.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE FACEBOOK

Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.
Administratorem danych osobowych jest DROMAKS.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: sekretariat@dromaks.pl
Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
• Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.
• Informacje zawarte na Twoim profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
• Administrujemy Twoje dane tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na Twoje pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
• Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
• Twoja aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.
• Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Ci praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, możesz zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA httpss://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
Zakres danych osobowych przetwarzanych przez fanpage:
• identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko);
• podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Ciebie na Twoim własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
• inne dane w zakresie opublikowanym przez Ciebie na Twoim własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
• zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Twój wizerunek);
• inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Twojej strony dobrowolne;
• treść Twoich komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Twoim adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisuje, który zawarłeś/aś w związku z okolicznościami naszej korespondencji;
• anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
a) w celu prowadzenia fanpage na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz:
• informowania za jego pomocą o naszej aktywności,
• promowania różnych wydarzeń, które organizujemy
• promowania naszej marki, produktów oraz usług,
• budowania i utrzymania społeczności z nami związanej,
b) w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem;
w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
c) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na Twoje zainteresowanie naszymi usługami.

Powyższe cele wiążą się z koniecznością przekazania właścicielowi portalu społecznościowego Facebook informacji o adresie IP i identyfikatorze przeglądarki użytkownika, na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem httpss://www.facebook.com/about/privacy. Ze względu na to, że korzystając z Facebooka wyraziłeś/aś zgodę na zasady obowiązujące na portalu, przekazanie danych osobowych w zakresie określonymi tymi zasadami jest naszym prawnie uzasadniony interesem.
Odbiorcy danych:
Twoje dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
a) podwykonawcom – czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpagea;
b) podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
c) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook (informacje o adresie IP i identyfikatorze przeglądarki użytkownika) na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem httpss://www.facebook.com/about/privacy.
Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Twoje dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych:

Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:
a) informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Twoje pytania lub do momentu zakończenia współpracy;
b) w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Twoje komentarze, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
c) Twoich dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
d) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
e) dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych- może być realizowane gdy zaistnieje szczególna sytuacja odnosząca się do Twoich (uzasadniająca ten sprzeciw), a Twoje dane przetwarzamy na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, lub gdyby podlegały profilowaniu, a także zawsze, gdy Twoje dane przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do cofnięcia zgody – gdy przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Z powyższych praw możesz skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres: sekretariat@dromaks.pl.
Twoich dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Skarga do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, infolinia tel.: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.

WERSJA
Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie od 01.01.2021r.

 

Piotr Myszkier